Hệ Nước Lạnh Giải Nhiệt Cho Máy Kéo Sợi.

Hệ Nước Lạnh Giải Nhiệt Cho Máy Kéo Sợi.
Công Ty Cổ Phần Gia Lợi.


Chủ Đầu Tư: Công Ty Cổ Phần Gia Lợi.

Địa Điểm Thi Công: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương.
Dự án dùng Water Chiller từ 15 - 80 USRt để đấu nối vào các máy Kéo sợi làm bạt công nghiệp. 
Giải Nhiệt cho các thiết bị kéo sợi.
Dự án Thi công trong 30 ngày.
Giá trị Dự án: 45.000 USD