Tin tuyển dụng

KẾ TOÁN MUA HÀNG13/3/2018 15:46:00 (GMT+7)

Xem chi tiết

1.Kiểm soát hạch toán kế toán của các phần hành kế toán, trong phạm vi được phân công.

2.Kiểm soát chứng từ và hạch toán kế toán phù hợp luật pháp hiện hành

3.Kiểm tra lập các báo cáo quyết toán thuế TNDN vào cuối quý, cuối năm tài chính

4.Thực hiện công việc kế toán thuộc phần hành kế toán tổng hợp.

KẾ TOÁN TRƯỞNG12/5/2017 08:27:00 (GMT+7)

1.Kiểm soát hạch toán kế toán của các phần hành kế toán, trong phạm vi được phân công. 2.Kiểm soát chứng từ và hạch toán kế toán phù hợp luật pháp hiện hành 3.Kiểm tra lập các báo cáo quyết toán thuế TNDN vào cuối quý, cuối năm tài chính 4.Thực hiện công việc kế toán thuộc phần hành kế toán tổng hợp.

Xem chi tiết

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Nghiệp4/5/2017 13:54:00 (GMT+7)

Xem chi tiết

Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh công nghiệp, dân dụng.

Tuyển nhân viên bảo trì hệ thống lạnh3/5/2017 13:20:00 (GMT+7)

Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh công nghiệp, dân dụng.

Xem chi tiết

Cần tuyển nhân viên kinh doanh các thiết bị công nghiệp, dự án lạnh.

Lịch tuyển dụng từ 16/12/2013 đến 16/01/201416/12/2013 10:17:00 (GMT+7)

Cần tuyển nhân viên kinh doanh các thiết bị công nghiệp, dự án lạnh.

Xem chi tiết

Cần tuyển nhân viên kinh doanh các thiết bị công nghiệp, dự án lạnh.

Lịch tuyển dụng từ 19/8 đến 19/9/201319/8/2013 13:26:00 (GMT+7)

Cần tuyển nhân viên kinh doanh các thiết bị công nghiệp, dự án lạnh.

Xem chi tiết