Water Chiller Giải Nhiệt Cho Dây Chuyền Sản Xuất Bao Bì Nhựa.

Water Chiller Giải Nhiệt Cho Dây Chuyền Sản Xuất Bao Bì Nhựa.
Công Ty Cổ Phần Kiên Thạnh


Chủ Đầu Tư: Công Ty Cổ Phần Kiên Thạnh.

Địa Điểm. Tân Uyên, Bình Dương.
Sử Dụng chiller giải nhiệt nước 30 USRt giải nhiệt cho dây chuyền sản xuất bao bì nhựa.
Water chiller tạo ra nươc lạnh để đưa nhiệt độ sản phẩm bao bì xuống thấp giúp sản phẩm định hình và không bị hỏng.
Thời gian thi công 10 ngày.
giá trị dự án: 30.000 USD