Tài liệu

Phần mềm tính tải lạnh Trane 700 ver 6.2!29/8/2013 14:00:00 (GMT+7)

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN TẢI LẠNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - TRACE 700 V.6.2 (SERI NUMBER + THƯ VIỆN THỜI TIẾT )

Xem chi tiết

Phần mềm tính ống gió!29/8/2013 14:03:00 (GMT+7)

Phần mềm tính toán kích thước ống gió Mc Quay

Xem chi tiết

Phần mềm tính tải lạnh Daikin29/8/2013 14:06:00 (GMT+7)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tải Heatload daikin

Xem chi tiết

Hướng dẫn cơ bản sử dụng Microsoft Project 20003/9/2013 10:41:00 (GMT+7)

Chúng ta đều biết rằng xây dựng công trình giao thông bao gồm hai quá trình chủ yếu là thiết kế và thi công. Trong hai quá trình này thì các yếu tố bên ngoài luôn gắn liền với chúng, ví dụ như quá trình thi công luôn bị ảnh hưởng bởi điều kiện về thời tiết, về nguồn vốn, về khả
năng cung cấp vật liệu...

Xem chi tiết

Air Fillter - Lý Thuyết Lọc cho Cleanroom3/9/2013 10:45:00 (GMT+7)

Xem chi tiết

Sửa lỗi file LISP NAM hết hạn7/1/2015 14:22:00 (GMT+7)

Sửa lỗi file LISP NAM hết hạn

Xem chi tiết