KẾT THÚC DỰ ÁN MAXIM, CHUẨN BỊ CHO NHỮNG CÔNG TRÌNH TIẾP THEO