NGƯỜI CŨ, DỰ ÁN MỚI- LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO HỆ THỐNG ESQUEL GROUP VIỆT NAM